Driftinformation

 • Årsmöte

  Tisdagen den 14 maj kl 19.00 i Altuna Bygdegård är alla medlemmar välkomna! Vänligen skicka dina kontaktuppgifter, inklusive din aktuella e-postadress till ekonomi@ulvaker.se

  Läs mer

 • Ny faktureringsperiod för gruppavtal

  Vid det senaste årsmötet beslutades att faktureringsperioden för gruppavtal kommer att ändras från kvartal till halvår från och med oktober 2023.

  Läs mer

 • FAQ Gruppavtal

  – Behöver alla tjänster i gruppanslutningsavtalet nyttjas?Nej, det behöver man inte. Comhem vill att om man inte tänker använda telefonin så ska man meddela detta till dom när man beställer tjänsten. – Hur gör man tillval till Comhems gruppanslutningsavtal tex extra Tv-kanaler?Det kan man göra direkt vid avropningen av gruppavtalet, eller senare till Comhems kundtjänst.…

  Läs mer

 • Byte av KO samt nytt gruppavtal

  Vi påminner alla medlemmar om att bytet av Dosa 2 är framflyttad till vecka 3 -4 samt att Elektronikhuset kommer att skicka ut avisering om tidpunkt för deras besök under början av 2023. Aviseringen kommer i första hand att ske via sms. Du som har valt gruppavtal och ännu inte kontaktat Tele2 Kundservice, telefon 90222,…

  Läs mer

 • Byte av fiberomvandlare

  Hej Allihopa Här kommer lite mer information från Elektronikhuset angående byte av fiberomvandlare Se nedan i bifogad fil.

  Läs mer