Byte av KO samt nytt gruppavtal

Vi påminner alla medlemmar om att bytet av Dosa 2 är framflyttad till vecka 3 -4 samt att Elektronikhuset kommer att skicka ut avisering om tidpunkt för deras besök under början av 2023. Aviseringen kommer i första hand att ske via sms.

Du som har valt gruppavtal och ännu inte kontaktat Tele2 Kundservice, telefon 90222, och startat upp det nya gruppavtalet bör göra det snarast möjligt. Fiberföreningen rekommenderar att du samtidigt ber Tele2 om byte av router för att få uppdaterad prestanda och teknik. Enligt överenskommelse mellan fiberföreningen och Tele2 har alla som så önskar rätt att byta ut befintlig router.
Gruppavtalet innehåller Bredband 250, TV Silverflex samt Telefoni Bas med nummerpresentation.

//Styrelsen