Årsmöte

Tisdagen den 14 maj kl 19.00 i Altuna Bygdegård är alla medlemmar välkomna!

Vänligen skicka dina kontaktuppgifter, inklusive din aktuella e-postadress till ekonomi@ulvaker.se