Om du ska flytta

Fastighetsanslutningsavtal

Varje fastighetsägare har tecknat ett fastighetsanslutningsavtal med föreningen vilket innebär att man äger en andel i fiberföreningen men även har vissa skyldigheter (att betala medlems- och serviceavgift).
Vid ägarbyte rekommenderas att det görs en överlåtelse av avtalet mellan den avträdande och den tillträdande ägare varvid andelen i föreningen (insatsen) och skyldigheter enligt ovan överförs till den nye fastighetsägaren.

Tjänstleverantörsavtal

Ett personligt avtal mellan medlemmen och föreningen som reglerar fibertjänsterna till medlemmen

  • Gruppavtal Comhem
  • Z-market
  • Senare driftsättning

Gruppavtal

Syfte med avtalet är att kunna erbjuda medlemmarna internettjänster till ett fördelaktigt pris.
Bindningstid 36 månader med start januari 2018.
Går att överlåta till ny fastighetsägare vid ett ägarbyte.

Följande dokument behöver fyllas i och skickas till föreningen:
Överlåtelse av fastighetsanslutning
Överlåtelse av avtal tjänsteleverantör

OBS! Avflyttande medlem med gruppavtal måste själv kontakta ComHem för att avbeställa eventuella tilläggstjänster utöver gruppavtalet samt meddela att gruppavtalet ska överlåtas. Efter detta kan den som ska över avtalet kontakta Comhem för att överta avtalet

Kom ihåg att ta upp frågan om överlåtelse av avtalen med den nye ägaren inför en fastighetsöverlåtelsen samt att upplysa mäklaren om avtalen och att dessa behöver hanteras i samband med försäljningen.