Årsstämman framskjuten

Hej!
Årsstämman i Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening skjuts upp tills vidare p g a Corona. Nytt datum aviseras smittskyddsläget medger detta.

Hälsningar
styrelsen
Ulvåkerbygdens fiber ek för.