Slutbesiktning

Hej!
Nu har vi haft slutbesiktning på fibernätet. Besiktningen utfördes av D-konsult som är auktoriserad på området. Det gick bra och inspektören gratulerade oss till ett välgjort och väldokumenterat fibernät. Endast ett fåtal punkter ska kompletteras för att slutbesiktningsprotokollet ska bli komplett.

Eltel kommer att fakturera de sista 10% av projektet när slutbesiktningen är slutförd och föreningen kommer ta ett banklån för att finansiera detta.
Ännu kan vi inte säga vad den slutliga kostnaden kommer att vara eftersom bidrag från länsstyrelsen inte är slutligt utbetalda samt att ytterligare kostnader för handläggningen av ledningsrätten hos Lantmäteriet också tillkommer.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening