Information om inblåsning av fiber

Nästa steg i fiberutbyggnaden blir att blåsa in fiber i den nedgrävda slangen.
Eltels underentreprenör WLM Gräv kommer att blåsa fram fiber till den plats ni har grävt ner slangen framme vid huset. Detta sker utan kontakt med er medlemmar.
I nästa steg sker borrning genom husväggen och installation inne i huset (tidigast i augusti). Ni kommer att bli kontaktade före detta görs.
Vi förutsätter att fiberuttaget kommer att sitta på insidan av väggen (max 2 meter upp på fasaden) ddär ni grävt fram slangen till ytterväggen. Därför kommer det att blåses ut ca 5 extra meter fiberkabel vid fasaden.
Har ni andra önskemål än ovanstående standardinstallation, måste ni kontakta Eltel innan kabeln blåses fram, alternativt föreningen. Gäller även om slangen inte skulle vara åtkomlig från utsidan (tex om ni borrat in själva under mark).

Kontaktpersoner:
Johan Lundgren, Eltel Networks, tel: 070-6757140, nås normalt mån-tor 07:30-16:00.
johan.lundgren@eltelnetworks.se
eller
Sune Svensson, Ulvåkerbygdens fiber ek för, tel: 0730-55 41 32

Med vänlig hälsning
Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening