Beslut från länsstyrelsen

Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening har fått bifall på ansökan om medel till grävning av fiber på landsbygden kring Ulvåker.
Bidraget är beslutat till maximalt 40 % av kostnaderna dock högst 1 990 856 kr. Detta är ett mycket efterlängtat beslut och föreningen kommer att ansöka om förskottsutbetalning på halva beloppet.

Hälsningar
styrelsen
Ulvåkerbygdens fiber ek för