Grävningen för fiber fortsätter

Kanalisationen är nu nerlagd sträckan Mårumskorset - Olofstorp - Björkåsen - Eriksberg.
Nu när det har varit så torrt i skogen har också grävarbete gjorts utmed linan i Stöpaskogen till Krokebro.
Under vecka 43 anläggs kanalisation från Eriksberg mot Boforsen och Lilla Altorp.
Vecka 44 anläggs Kanalisation från Eriksberg mot Ulvåker och vecka 45-46 läggs kabel till fastigheterna norr om barkstationen. Därefter planeras grävning utmed Mårumsvägen i Ulvåker fram till det blivande nodhuset vid Ringvägen.
Kartan på http://www.ulvaker.se/?q=intresse uppdateras löpande med vart vi har och ska gräva.
Faktura för insats nr 3 på 5000 kr kommer att skickas ut och sista betalningsdatum är 30 november.

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening