Nu börjar vi gräva för fiber!

Ulvåkersbygdens fiber kommer att göra en samförläggning med slang för fiber i de östra delarna av Ulvåker i samband med att elkabel byts ut. Detta arbete börjar vecka 34. I och med detta kan vi också säga att vi har börjat med det praktiska arbetet med att få fiber till Ulvåkersbygden.
Utöver detta läggs nu sista handen på upphandlingsunderlaget. De fastighetsägare som ännu inte har skrivit på avtal för anslutning eller aktivt valt att tacka nej kommer att få ett brev hemskickat med dessa handlingar. Vi vill nu ha definitivt svar från alla som hittills inte svarat så att upphandlingsunderlaget är så korrekt som möjligt.

Har du några frågor - tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen!
www.ulvaker.se

Med vänlig hälsning
styrelsen för
Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening