Information

Hej
Snart kommer det två exemplar av fastighetsanslutningsavtal för anslutning till fibernät i din brevlåda.

För dig som vill ansluta din fastighet till det blivande bredbandsnätet i Ulvåkersbygden ska du:
- Om du inte ännu är medlem – ansöka om medlemskap och betala 200 kr på bg 300-5865 eller SWISH 1234595211 (blankett för medlemsansökan finns på http://ulvaker.se/?q=dokument där också fastighetsanslutningsavtalet finns)
- Fylla i och underteckna båda exemplaren av avtalet.
- Skicka eller lämna båda exemplaren till Christina Raimund Olofsson, Åkleby Backliden, 541 91 Skövde senast den 15 juni 2015.
- Eller lämna båda exemplaren tisdagen den 2 juni 2015 k l: 18-21 i Altuna bygdegård. Delar av styrelsen finns på plats för att ta emot, underteckna avtal och svara på frågor.
Vad händer när jag har skrivit under och lämnat in båda avtalen?
- Nu är din fastighet definitivt anmäld för anslutning till fibernät.
- Du får tillbaka ett exemplar av avtalet som nu är undertecknat av föreningen. Detta är en värdehandling – förvara den som en sådan.
- En skylt med Ulvåkerbygdens fiber kommer att sättas upp vid din fastighet.
- Du kommer att få en faktura på den första delen av insatsen på 5 000 kr. Styrelsen bestämmer när denna faktura kommer att skickas.
- Den totala insatsen är, enligt stadgarna, 18 000 – 28 000 kr. Exaktare belopp kan meddelas först när upphandling av entreprenör har gjorts.
- Anslutningsavgiften är fastställd till 3 500 kr inkl moms.
Om du fortfarande är tveksam till att ansluta din fastighet till fibernätet – fundera kring detta:
- Att ansluta sig nu, tillsammans med alla andra i föreningen, blir billigast.
- En senare anslutning är möjlig men kommer vara betydligt dyrare.
- En fiberanslutning påverkar fastighetens värde positivt och gör den mer attraktiv vid en eventuell försäljning.
- Tillgång till fiber är viktigt för att landsbygden ska ha samma förutsättningar som tätorten vad gäller kommunikation och för landsbygdens utveckling.
- Tecknade fastighetsanslutningsavtal är det underlag som föreningen har för att söka bidrag hos länsstyrelsen.

Kallelse till möte för markägare
Alla markägare inklusive vägföreningar inom området kallas till informationsmöte om markavtal. Med mark menas mark utanför tomtgräns.
Tid: tisdagen den 26 maj kl 19.00
Plats: Frösve församlingshem
Vi bjuder på kaffe – Välkomna!