Driftinformation

Meddelande från Zitius.
För att förbättra kvaliteten i vårt nät planerar vi att utföra ett underhållsarbete som påverkar bredband, telefoni och tv. Det visar sig som avbrott.
Arbetet kommer att utföras 2020-10-06 13:00 - 16:00