Kö i Ulvåker för att få fiber

Hej

Den 2 Juni fanns vi på plats i Altuna för att ta emot medlemsansökningar, fastighetsanslutningsavtal och markavtal. Intresset var stort och kön stundtals lång. Vi kommer uppdatera intressekartan med "pluppar" inom kort.

Lär mer på http://www.skovdenyheter.se/artikel/347144/tv-ko-i-ulvaker-for-att-fa-fiber

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen

Information

Hej
Snart kommer det två exemplar av fastighetsanslutningsavtal för anslutning till fibernät i din brevlåda.

Information om Avgifter

Här följer en sammanställning över de olika kostnaderna för projektet.

Medlemsavgift: Denna avgift ska täcka föreningens kostnader för bla styrelsens arvode, försäkringar och lokalhyra för möten. Avgiften bestäms på varje årsstämma. Betalas en gång per år. Momsfri
För 2018 har avgiften bestämts till 350kr
För 2019 har avgiften bestämts till 400kr

Kallelse till årsmöte i Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening

Härmed kallas fastighetsägare inom området för Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening till årsmöte.
Dag: tisdagen den 21 april 2015
Tid: kl 19.00
Plats: Frösve församlingshem
För att ha rösträtt på årsmötet krävs att medlemsavgiften för 2015 på 200 kr är betald på
Bg: 300-5865 eller SWISH 1234595211

Sidor

Prenumerera på Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening RSS