Information om inblåsning av fiber

Nästa steg i fiberutbyggnaden blir att blåsa in fiber i den nedgrävda slangen.
Eltels underentreprenör WLM Gräv kommer att blåsa fram fiber till den plats ni har grävt ner slangen framme vid huset. Detta sker utan kontakt med er medlemmar.
I nästa steg sker borrning genom husväggen och installation inne i huset (tidigast i augusti). Ni kommer att bli kontaktade före detta görs.

Fiberblåsning och viktigt brev!

Hej alla medlemmar!
Nu är grävningen för fiber på landsbygden i princip klar och nu har blåsningen av fiberkabel i de nedgrävda ledningarna påbörjats i den norra delen av området. Projekteringen och förberedelserna för grävning inne i Ulvåker pågår för fullt och det är hög tid att gräva ner fiberkabel och sökband på tomter i Ulvåker.

Tryckning och inmätning vecka 14

Hej!
Under vecka 14 kommer tryckningar av fiberslang göras under flera vägar. En tryckning kommer att göras under ån Ösan vid Åbro.
Inmätning av var fiberslangen ligger kommer också göras under veckan. Två olika arbetslag kommer vara verksamma inom vårt område. Inmätningen innefattar även den slang som är nergrävd på tomtmark för att vi i framtiden ska veta var den ligger när förfrågningar kommer in via Ledningskollen. Så om ni ser personer i er trädgård kan det vara de som mäter in fiberslangen.

Vårväder och hög tid för grävning på egen tomt!

Nu är det inte mycket grävarbete kvar. Inom de närmsta veckorna kommer fiberledningen i centrala Ulvåker att stakas ut. Om du som fastighetsägare har frågor och funderingar kring förläggningen på tomten kontakta Sune Svensson, Ringvägen 11, tel: 0730-55 41 32

Årsstämma och gruppanslutningsavtal

Grävningen för fiber fortsätter och nu närmast är det Sikavägen och Innervägen som gäller. Vintern har än så länge varit mild vilket också gör att grävningen har kunnat fortsätta. Mer info på denna länken - https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zUmEazf6cEPc.k1DKSf2EiY8s&usp=sha...

Förskottet har kommit!

Plöjningen och grävningen för fiber har hittills gått mycket bra och det blir nu ett kort uppehåll under helgerna. Föreningen har fått ett förskott på 995 428 kr av fiberbidraget utbetalt och det innebär att styrelsen återkommer med datum för insats nr 4. Om ni vill följa projektet kan ni titta på kartan http://ulvaker.se/?q=intresse

Beslut från länsstyrelsen

Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening har fått bifall på ansökan om medel till grävning av fiber på landsbygden kring Ulvåker.
Bidraget är beslutat till maximalt 40 % av kostnaderna dock högst 1 990 856 kr. Detta är ett mycket efterlängtat beslut och föreningen kommer att ansöka om förskottsutbetalning på halva beloppet.

Hälsningar
styrelsen
Ulvåkerbygdens fiber ek för

Nodhuset är på plats!

I förra veckan kom vårt nodhus på plats. Ett rött, fyrkantigt litet hus som står norr om Ringvägen. Under veckan har också grävning gjorts utmed norra Ringvägen ut mot Åbrokorset. Grävningen kommer därefter fortsätta söder ut mot Ljungslätt och sedan utmed banvallen. Under vecka 49 sker tryckning under järnvägen i Ulvåker för att få kanalisationen på andra sidan. Vi väntar på beslut från länsstyrelsen om vår bidragsansökan under mitten av denna vecka.

Hälsningar
styrelsen

Sidor

Prenumerera på Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening RSS