• Ändringar gällande faktura

  Under hösten 2024 kommer fiberföreningen, som det beslutades vid det senaste årsmötet, att införa en avgift på 20 kr för pappersfaktura till sina medlemmar. Samtidigt erbjuds en möjlighet slippa denna kostnad genom att istället få fakturor utan avgift med epost. För att anmäla att du önskar få dina fakturor med epost skickar du ett mail…

  Läs mer

 • Kallelse till föreningsstämma

  Välkomna till föreningsstämma i Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk föreningTisdag den 14 maj 2024 kl 19.00 i Altuna bygdegård, Ulvåker 📍 En formell kallelse har skickats till er angivna mail-adress. Årsredovisningen finner du längst ner i denna kallelse. Dagordning Välkomna!/Styrelsen för Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening

  Läs mer

 • Årsmöte

  Tisdagen den 14 maj kl 19.00 i Altuna Bygdegård är alla medlemmar välkomna! Vänligen skicka dina kontaktuppgifter, inklusive din aktuella e-postadress till ekonomi@ulvaker.se

  Läs mer

I november 2016 beviljades Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening projektstöd inom landsbygds-programmet för att investera i passiv bredbands infrastruktur.
Syftet med projektet är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet, för närvarande 250/250 Mbps.
Stödet gäller utanför tätorten Ulvåker och innefattar 40 % av kostnaderna dock högst 1 990 856 kronor. Målet är att 85,29% av hushållen ska ansluta sig till bredbandsnätet.
Slutredovisningen ska vara inskickad till länsstyrelsen senast den 31 december 2021.

För en levande landsbygd!

I samarbete med