Felsökning

Börja med att kontrollera din inkoppling, det gör du enklast här.
Om din router och utrustning är korrekt inkopplad kan du fortsätta din felsökning nedan.

  1. Din router kan ibland fastna i ett speciellt läge som gör så att det inte fungerar som det ska. Testa därför att starta om din router genom att dra ut strömkabeln till routern, vänta 10 sekunder och anslut därefter kabeln igen. Starta även om dosa 2, dvs den som det står Raycore på. Avvakta 5 minuter för att se om din tjänst börjar att fungera igen.
  2. Under tiden routern startar om kan du passa på att starta om din egna utrustning för att se om även det avhjälper felet.
  3. Om felet kvarstår kan du testa att ansluta en annan enhet med kabel till din router för att se om en annan enhet fungerar.

Om dina problem kvarstår efter du startat om din utrustning, router och anslutit en annan enhet så bör du kontakta din tjänsteleverantör för mer felsökning.
Comhems felsökning

På dosa 2, dvs Raycore CPE ska Power lysa Blå och FX ska lysa Grön eller Orange. Då har den kontakt med Internet.

Om ni har gjort ovanstående och det fortfarande inte fungerar kontakta Sune Svensson 073-0554132