Dokument

Här finner du föreningens dokument som är offentliga.
Överlåtelse av fastighetsanslutning
Överlåtelse av avtal tjänsteleverantör
Köpguide och Inkopplingsinstruktion
Avtal om fastighetsanslutning
Medlemsansökan
Markupplåtelseavtal
Föreningens stadgar
Information om grävning på egen tomt
Com Hems allmänna villkor för gruppavtal
Avtal tjänsteleverantör
Informationsbrev för byte av leverantör 2022
Informationslapp gällande byte av fiberomvandlare