• Kallelse till föreningsstämma

  Välkomna till föreningsstämma i Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk föreningTisdag den 14 maj 2024 kl 19.00 i Altuna bygdegård, Ulvåker 📍 En formell kallelse har skickats till er angivna mail-adress. Årsredovisningen kommer att finnas här på hemsidan innan stämman. Dagordning Välkomna!/Styrelsen för Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening

  Läs mer

 • Årsmöte

  Tisdagen den 14 maj kl 19.00 i Altuna Bygdegård är alla medlemmar välkomna! Vänligen skicka dina kontaktuppgifter, inklusive din aktuella e-postadress till ekonomi@ulvaker.se

  Läs mer

 • Ny faktureringsperiod för gruppavtal

  Vid det senaste årsmötet beslutades att faktureringsperioden för gruppavtal kommer att ändras från kvartal till halvår från och med oktober 2023.

  Läs mer

I november 2016 beviljades Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening projektstöd inom landsbygds-programmet för att investera i passiv bredbands infrastruktur.
Syftet med projektet är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet, för närvarande 250/250 Mbps.
Stödet gäller utanför tätorten Ulvåker och innefattar 40 % av kostnaderna dock högst 1 990 856 kronor. Målet är att 85,29% av hushållen ska ansluta sig till bredbandsnätet.
Slutredovisningen ska vara inskickad till länsstyrelsen senast den 31 december 2021.

För en levande landsbygd!

I samarbete med