Begränsad kapacitet

Typ: Begränsad kapacitet
Påverkade kunder: 214
Påverkade nät: Ulvåkerbygdens fiberekonomiska förening

Starttid: 2019-07-15 16:47:00
Beräknad klartid: 2019-07-16 06:00:00

Meddelanden från Zitius:
2019-07-15 17:07 / Info till kund / Zitius NOC
Vi har tappat en del av våran kapacitet till Karlstad och Göteborg pga en avgrävd fiberkabel.