Driftstörning

Typ: Avbrott
Påverkade kunder: 213
Påverkade nät: Ulvåkerbygdens fiberekonomiska förening

Starttid: 2019-01-14 08:06:00
Beräknad klartid: 2019-01-14 12:00:00
Klartid: -

Meddelanden från Zitius:
2019-01-14 08:09 / Info till kund / Zitius NOC
Vi saknar fortfarande kontakt med utrustning efter ett nattjobb. Underleverantör är informerad och felsökning pågår.