Inkoppling klar!

Hej igen!

Nu ska Zitius ha löst problemen och tjänsterna ska vara igång.
- Starta om Dosa 2 (Roxcore) och ev routern från Com Hem.
- Vänta i ca 10 minuter.
- Nu ska det fungera.
Grön lampa ska lysa på dosa 2. Om den inte gör det, ring Martin på Eltel.
Om ni som valt Com Hem inte kommer ut på internet ring Martin på Eltel.
Om ni som valt Com Hem kommer ut på internet men TV inte fungerar, ring Com Hem
Om ni som INTE valt Com Hem inte kommer åt Zmarket ring Martin på Eltel

Han finns tillgänglig fram till 22 dec kl 15.00 för dessa samtal.

Com Hem nås på 90222

Med vänlig hälsning
styrelsen
Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening