Fiberblåsning och viktigt brev!

Hej alla medlemmar!
Nu är grävningen för fiber på landsbygden i princip klar och nu har blåsningen av fiberkabel i de nedgrävda ledningarna påbörjats i den norra delen av området. Projekteringen och förberedelserna för grävning inne i Ulvåker pågår för fullt och det är hög tid att gräva ner fiberkabel och sökband på tomter i Ulvåker.

I nästa vecka kommer alla medlemmar få ett viktigt brev från föreningen. Det handlar om "Avtal för att använda tjänster i nätet från tjänsteleverantörer". Här finns möjlighet att beställa gruppanslutningsavtal, välja att själv beställa tjänst på Zmarket eller att inte starta upp fiberanslutningen. För varje anslutning måste detta avtal lämnas in till föreningen senast den 1 juli 2017. Avtalen kan lämnas direkt till kassören Robert Roth eller i Altuna bygdegård söndagen den 11 juni kl 15-17. Så håll utkik i brevlådan nästa vecka efter ett stort vitt kuvert!

Med vänlig hälsning
Styrelsen
Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening