Vårväder och hög tid för grävning på egen tomt!

Nu är det inte mycket grävarbete kvar. Inom de närmsta veckorna kommer fiberledningen i centrala Ulvåker att stakas ut. Om du som fastighetsägare har frågor och funderingar kring förläggningen på tomten kontakta Sune Svensson, Ringvägen 11, tel: 0730-55 41 32

På landsbygden, utanför tätorten Ulvåker, kommer arbetet med att blåsa in fibertrådarna i slangarna göras under våren.
Därför är det viktigt att du som äger fastighet på landsbygden har grävt ner fiberslang inklusive märkband från tomtgräns fram till husväggen där fiberledningen ska gå in.
Detta måste vara klart absolut senast den 30 april 2017.
Många har redan grävt ner fiberslangen men arbetet återstår för flera.
Om du gräver på egen hand, kontakta Sune (se ovan) för att få slang och märkband. Följ dessa instruktioner:
http://www.ulvaker.se/public_docu/Information%20om%20gr%C3%A4vning%20p%C...

Om du själv inte har möjlighet att gräva kan du anlita vår entreprenörs grävare. Här hittar du prislista och avtal om grävning.
http://www.ulvaker.se/public_docu/Prislista%20WLM%20Gr%C3%A4v%20-%20scha...

Kom ihåg att begära utsättning av el- och telefonledningar på tomten innan grävningen börjar. Detta begär man hos http://www.ledningskollen.se/

Med vårfriska hälsningar
styrelsen
Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening