Förskottet har kommit!

Plöjningen och grävningen för fiber har hittills gått mycket bra och det blir nu ett kort uppehåll under helgerna. Föreningen har fått ett förskott på 995 428 kr av fiberbidraget utbetalt och det innebär att styrelsen återkommer med datum för insats nr 4. Om ni vill följa projektet kan ni titta på kartan http://ulvaker.se/?q=intresse