Nodhuset är på plats!

I förra veckan kom vårt nodhus på plats. Ett rött, fyrkantigt litet hus som står norr om Ringvägen. Under veckan har också grävning gjorts utmed norra Ringvägen ut mot Åbrokorset. Grävningen kommer därefter fortsätta söder ut mot Ljungslätt och sedan utmed banvallen. Under vecka 49 sker tryckning under järnvägen i Ulvåker för att få kanalisationen på andra sidan. Vi väntar på beslut från länsstyrelsen om vår bidragsansökan under mitten av denna vecka.

Hälsningar
styrelsen