Information om grävning på egen tomt

Föreningen gräver huvudledningen fram till din fastighet till en plats vid tomtgräns som vi kallar avlämningspunkt.
Vi har eller kommer att markera med en träkäpp där vi tror att du vill ha din avlämningspunkt.
Vill du ha den på en annan plats, kontakta Sune Svensson tel: 0730-554132
Nedgrävning av slangen för fibern mellan avlämningspunkten vid tomtgräns och fram till där fibern ska gå in i byggnaden ombesörjer fastighetsägaren själv enligt alternativ på följande dokument.
Information om grävning på egen tomt

Prislista WLM Gräv - schakt-slangförläggning trädgårdstomt
Avtal WLM Gräv slangförläggning på trädgårdstomt