Nu är grävmaskinen igång!

Nu har anläggningen av fibernätet börjat. Första taget med grävmaskinen gjordes i tisdags den 21 juni i etapp 1 som går mellan Lunden och Mårums-korset. Arbetet under denna sträcka kommer att pågå under vecka 25-26. Etapp 2: Mårumskorset - Mårums Ås - Bårstorps festplast - Skomakaregården planeras nu och grävmaskinen kommer vecka 27-28. Sune och Johan kommer att kontakta alla fastighetsägare utmed sträckorna för att komma fram till bästa möjliga förläggning av fiberkabeln.

Så länge inte grävmaskinen har passerat finns det möjlighet att efteranmäla fastigheten till fibernätet mot en extra anslutningsavgift på 2000 kr + medlemsavgift 350 kr. Prata gärna med era grannar som ännu inte har tecknat anslutningsavtal.

Upphandlingen av kommunikationsoperatör är avslutat och valet blev Zitius. Styrelsen håller nu på att arbeta med att teckna avtal med Zitius.

Trevlig Midsommar
önskar
Styrelsen för
Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening