Kort information från Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening

Hej!
Här kommer en kort information från Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening.

* Samförläggningen av slang till fiber i östra Ulvåker gjordes i mitten av december och är avslutad.
* Just nu pågår en samförläggning av slang för fiber vid Mårums Ås. Båda dessa samförläggningar görs tillsammans med Vattenfall.
* Vi har fått in anbud på grävningen av fibernätet som vi nu håller på att granska.
* Upphandlingen av kommunikationsoperatör (ljussättningen av fibernätet) ligger ute nu och sista anbudsdag är den 15 mars.
* Om du ännu inte har betalt medlemsavgiften för 2016 på 350 kr ber vi dig göra det snarast på bg: 300-5865.
* Årsmöte kommer att hållas den 17 maj kl 19.00 i Frösve församlingshem. Mer information kommer senare men boka in detta datum redan nu.

Med vänlig hälsning
styrelsen
för
Ulvåkersbydens fiber ekonomisk förening