Hur går det med fibern?

Det är en fråga som vi får från många av föreningens medlemmar och här kommer en kort lägesrapport.
Nu har vi 194 medlemmar som totalt vill ha 220 fiberanslutningar.
Upphandlingen av enterprenör för grävningen av fiber gav bara ett svar så styrelsen beslutade att göra om upphandlingen. Den förnyade upphandlingen ligger nu ute och sista svarsdatum är 13 januari. Parallellt med detta har vi tagit fram ett underlag för upphandling av kommunikationsoperatör d v s det företag som ska ljussätta fibernätet. Denna upphandling börjar i mitten av januari.

Det kommer att ske en del samförläggning av slang för fiberkabel i samband med annan grävning. Just nu pågår samförläggning med Vattenfall i de östra delarna av Ulvåker.

Det detaljerade regelverket för fiber har ännu inte kommit. Jordbruksverket arbetar med föreskriften som kanske blir klar innan jul. Datasystemet för beslut om bredbandsstöd är heller inte klart. P g a detta har länsstyrelsen ännu inte kunnat fatta några beslut om tilldelning av medel för anläggning av fibernät. Beslut kan fattas tidigast i slutet av februari.

God Jul och Gott Nytt År
önskar
styrelsen för
Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening