Nu pågår upphandling av fibernätet!

Upphandlingsunderlaget är nu klart och annonseringen ligger ute till och med 27 oktober då det är sista dagen för entreprenörer att lämna in anbud. Totalt har avtal för 192 st fastigheter tecknats för anslutning av fiber. Några av fastigheterna ska ha fler än en anslutning och därför har det totala antalet anslutningar har blivit 219 st.

Ytterligare överenskommelser kring samförläggning har också gjorts för kanalisation genom Ulvåker och vid Knutsborgarna, Mårums Ås.

Med vänlig hälsning
styrelsen för
Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening