Kallelse till föreningsstämma i Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening

Hej!
Föreningsstämma kommer att hållas tisdagen den 24 maj kl 19.00 på Altuna bygdegård, Ulvåker
Boka in detta datum redan nu. Kallelse och möteshandlingar kommer senare.

Ha en bra dag!
Med vänlig hälsning
Styrelsen