Fiber på landsbygden

I november 2016 beviljades Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening projektstöd inom landsbygds-programmet för att investera i passiv bredbands infrastruktur.
Syftet med projektet är att öka tillgången till bredband med hög överföringskapacitet, för närvarande 100/100 Mbps.
Stödet gäller utanför tätorten Ulvåker och innefattar 40 % av kostnaderna dock högst 1 990 856 kronor. Målet är att 85,29% av hushållen ska ansluta sig till bredbandsnätet.
Slutredovisningen ska vara inskickad till länsstyrelsen senast den 31 december 2021.