Kallelse till föreningsstämma i Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening

Tisdag den 22 juni 2021 kl 19.00 utomhus på baksidan av Altuna bygdegård, Ulvåker
P g a Coronapandemin väljer vi att vara utomhus. Ta gärna med egen stol. Vi håller avstånd till varandra och stannar hemma om det finns symptom för covid-19. Inget fika i år heller. Fullmakt kan lämnas till ombud enligt stadgarna § 19.

Vi har mejlat alla medlemmar en kallelse och övriga handlingar, om du inte har fått något mejl meddela oss gärna det till fiber@ulvaker.se

Ha en bra dag!
Med vänlig hälsning
Styrelsen