Uppdaterad stadga

Vi har uppdaterat stadgan se http://www.ulvaker.se/public_docu/stadgar.pdf
Styrelsen har förändrats

Med vänlig hälsning
styrelsen
Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening