Information om Avgifter

Information om avgifter

Medlemsavgift:
En avgift per medlem (en medlem kan äga flera fastigheter). Denna avgift ska täcka föreningens kostnader för drift av föreningen såsom styrelsens arvode och övriga förenings- och möteskostnader. Avgiftens storlek bestäms på varje årsstämma.
För 2019 har avgiften bestämts till 400kr.
För 2020 har avgiften bestämts till 400 kr.
Årsavgift. Momsfri.

Kallelse till årsmöte i Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening

Härmed kallas fastighetsägare inom området för Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening till årsmöte.
Dag: tisdagen den 21 april 2015
Tid: kl 19.00
Plats: Frösve församlingshem
För att ha rösträtt på årsmötet krävs att medlemsavgiften för 2015 på 200 kr är betald på
Bg: 300-5865 eller SWISH 1234595211

Sidor

Prenumerera på Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening RSS