Nu är grävmaskinen igång!

Nu har anläggningen av fibernätet börjat. Första taget med grävmaskinen gjordes i tisdags den 21 juni i etapp 1 som går mellan Lunden och Mårums-korset. Arbetet under denna sträcka kommer att pågå under vecka 25-26. Etapp 2: Mårumskorset - Mårums Ås - Bårstorps festplast - Skomakaregården planeras nu och grävmaskinen kommer vecka 27-28. Sune och Johan kommer att kontakta alla fastighetsägare utmed sträckorna för att komma fram till bästa möjliga förläggning av fiberkabeln.

Nu bygger vi fibernätet!

Tisdagen den 17 maj var officiell byggstart för fibernätet i Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening.
Vi har nu tecknat avtal med Eltel Networks Infranet AB som kommer att utföra totalentreprenaden att anlägga fibernätet med hjälp av underleverantören WLM Gräv. Grävningen kommer att påbörjas inom kort i de norra delarna av området och just nu pågår intensivt arbete med den slutgiltiga projekteringen. Eltel:s projektledare heter Johan Lundgren och fiberföreningens operativa
projektledare är Sune Svensson.

Årsmöte

Välkomna på Årsmöte 17e maj kl 19:00 i Frösve församlingshem. Mer info och kallelse kommer i brevlådan!

Kort information från Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening

Hej!
Här kommer en kort information från Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening.

Hur går det med fibern?

Det är en fråga som vi får från många av föreningens medlemmar och här kommer en kort lägesrapport.
Nu har vi 194 medlemmar som totalt vill ha 220 fiberanslutningar.
Upphandlingen av enterprenör för grävningen av fiber gav bara ett svar så styrelsen beslutade att göra om upphandlingen. Den förnyade upphandlingen ligger nu ute och sista svarsdatum är 13 januari. Parallellt med detta har vi tagit fram ett underlag för upphandling av kommunikationsoperatör d v s det företag som ska ljussätta fibernätet. Denna upphandling börjar i mitten av januari.

Nu pågår upphandling av fibernätet!

Upphandlingsunderlaget är nu klart och annonseringen ligger ute till och med 27 oktober då det är sista dagen för entreprenörer att lämna in anbud. Totalt har avtal för 192 st fastigheter tecknats för anslutning av fiber. Några av fastigheterna ska ha fler än en anslutning och därför har det totala antalet anslutningar har blivit 219 st.

Ytterligare överenskommelser kring samförläggning har också gjorts för kanalisation genom Ulvåker och vid Knutsborgarna, Mårums Ås.

Med vänlig hälsning
styrelsen för
Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening

Nu börjar vi gräva för fiber!

Ulvåkersbygdens fiber kommer att göra en samförläggning med slang för fiber i de östra delarna av Ulvåker i samband med att elkabel byts ut. Detta arbete börjar vecka 34. I och med detta kan vi också säga att vi har börjat med det praktiska arbetet med att få fiber till Ulvåkersbygden.

Hej alla i Ulvåkersbygden!

I dagsläget är antalet medlemmar i Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening 188 st.
Antalet tecknade fastighetsanslutningsavtal: 178 st.
Inom området finns ca 300 fastigheter med hus/fritidshus/industrier som kan vara aktuella för fiberanslutning. Vid den preliminära intresseanmälan var 240 st intresserade.
OM du eller din granne ännu inte har ansökt om medlemsskap och tecknat fastighetsanslutningsavtal så är det hög tid att göra detta!
Blanketter för medlemsansökan och anslutning finns på www.ulvaker.se

Sidor

Prenumerera på Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening RSS