Kort information från Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening

Hej!
Här kommer en kort information från Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening.

Hur går det med fibern?

Det är en fråga som vi får från många av föreningens medlemmar och här kommer en kort lägesrapport.
Nu har vi 194 medlemmar som totalt vill ha 220 fiberanslutningar.
Upphandlingen av enterprenör för grävningen av fiber gav bara ett svar så styrelsen beslutade att göra om upphandlingen. Den förnyade upphandlingen ligger nu ute och sista svarsdatum är 13 januari. Parallellt med detta har vi tagit fram ett underlag för upphandling av kommunikationsoperatör d v s det företag som ska ljussätta fibernätet. Denna upphandling börjar i mitten av januari.

Nu pågår upphandling av fibernätet!

Upphandlingsunderlaget är nu klart och annonseringen ligger ute till och med 27 oktober då det är sista dagen för entreprenörer att lämna in anbud. Totalt har avtal för 192 st fastigheter tecknats för anslutning av fiber. Några av fastigheterna ska ha fler än en anslutning och därför har det totala antalet anslutningar har blivit 219 st.

Ytterligare överenskommelser kring samförläggning har också gjorts för kanalisation genom Ulvåker och vid Knutsborgarna, Mårums Ås.

Med vänlig hälsning
styrelsen för
Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening

Nu börjar vi gräva för fiber!

Ulvåkersbygdens fiber kommer att göra en samförläggning med slang för fiber i de östra delarna av Ulvåker i samband med att elkabel byts ut. Detta arbete börjar vecka 34. I och med detta kan vi också säga att vi har börjat med det praktiska arbetet med att få fiber till Ulvåkersbygden.

Hej alla i Ulvåkersbygden!

I dagsläget är antalet medlemmar i Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening 188 st.
Antalet tecknade fastighetsanslutningsavtal: 178 st.
Inom området finns ca 300 fastigheter med hus/fritidshus/industrier som kan vara aktuella för fiberanslutning. Vid den preliminära intresseanmälan var 240 st intresserade.
OM du eller din granne ännu inte har ansökt om medlemsskap och tecknat fastighetsanslutningsavtal så är det hög tid att göra detta!
Blanketter för medlemsansökan och anslutning finns på www.ulvaker.se

Kö i Ulvåker för att få fiber

Hej

Den 2 Juni fanns vi på plats i Altuna för att ta emot medlemsansökningar, fastighetsanslutningsavtal och markavtal. Intresset var stort och kön stundtals lång. Vi kommer uppdatera intressekartan med "pluppar" inom kort.

Lär mer på http://www.skovdenyheter.se/artikel/347144/tv-ko-i-ulvaker-for-att-fa-fiber

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen

Information

Hej
Snart kommer det två exemplar av fastighetsanslutningsavtal för anslutning till fibernät i din brevlåda.

Information om Avgifter

Information om avgifter

Medlemsavgift:
En avgift per medlem (en medlem kan äga flera fastigheter). Denna avgift ska täcka föreningens kostnader för drift av föreningen såsom styrelsens arvode och övriga förenings- och möteskostnader. Avgiftens storlek bestäms på varje årsstämma.
För 2019 har avgiften bestämts till 400kr.
För 2020 har avgiften bestämts till 400 kr.
Årsavgift. Momsfri.

Sidor

Prenumerera på Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening RSS