Hej alla i Ulvåkersbygden!

I dagsläget är antalet medlemmar i Ulvåkersbygdens fiber ekonomisk förening 188 st.
Antalet tecknade fastighetsanslutningsavtal: 178 st.
Inom området finns ca 300 fastigheter med hus/fritidshus/industrier som kan vara aktuella för fiberanslutning. Vid den preliminära intresseanmälan var 240 st intresserade.
OM du eller din granne ännu inte har ansökt om medlemsskap och tecknat fastighetsanslutningsavtal så är det hög tid att göra detta!
Blanketter för medlemsansökan och anslutning finns på www.ulvaker.se

Kö i Ulvåker för att få fiber

Hej

Den 2 Juni fanns vi på plats i Altuna för att ta emot medlemsansökningar, fastighetsanslutningsavtal och markavtal. Intresset var stort och kön stundtals lång. Vi kommer uppdatera intressekartan med "pluppar" inom kort.

Lär mer på http://www.skovdenyheter.se/artikel/347144/tv-ko-i-ulvaker-for-att-fa-fiber

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen

Information

Hej
Snart kommer det två exemplar av fastighetsanslutningsavtal för anslutning till fibernät i din brevlåda.

Information om Avgifter

Information om avgifter

Medlemsavgift:
En avgift per medlem (en medlem kan äga flera fastigheter). Denna avgift ska täcka föreningens kostnader för drift av föreningen såsom styrelsens arvode och övriga förenings- och möteskostnader. Avgiftens storlek bestäms på varje årsstämma.
För 2019 har avgiften bestämts till 400kr.
För 2020 har avgiften bestämts till 400 kr.
Årsavgift. Momsfri.

Kallelse till årsmöte i Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening

Härmed kallas fastighetsägare inom området för Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening till årsmöte.
Dag: tisdagen den 21 april 2015
Tid: kl 19.00
Plats: Frösve församlingshem
För att ha rösträtt på årsmötet krävs att medlemsavgiften för 2015 på 200 kr är betald på
Bg: 300-5865 eller SWISH 1234595211

Sidor

Prenumerera på Ulvåkerbygdens fiber ekonomisk förening RSS